Wie wat hoe

Wie is Henk-Jan Panneman?

Als zelfstandige met jarenlang ervaring ben ik van vele markten thuis en kan ik goed improviseren. Maar ik doe niet àlles zelf. Ik werk samen met opdrachtgevers, tekstschrijvers, fotografen, illustratoren, webbouwers, drukkers en andere specialisten voor een optimaal eindresultaat.

Naast het ontwerpen van communicatie-uitingen geef ik regelmatig creatieve workshops, software-cursussen en op aanvraag in-company trainingen. Wil je hier meer over weten of wil je overleggen wat ik voor jouw bedrijf of organisatie kan doen? Vraag gerust!

Wat en hoe: werkwijze

Elke opdracht, elke vraag is anders. Een nieuwe samenwerking begint met kennismaking en het bespreken van de vraag.
Gaat het om een nieuwe visuele identiteit of huisstijl? Dan kijken we naar wat je bedrijf doet, en hoe, maar vooral ook waaróm je die dingen wilt doen. En wat maakt jouw bedrijf dan bijzonder? De goede vragen stellen is het begin van een proces dat leidt tot een niet-uitwisselbare visuele stijl van jouw bedrijf.
Sommige projecten worden ingepast in een reeds bestaande huisstijl.  Veelal wordt dan begonnen met het in kaart brengen van randvoorwaarden zoals doelgroep, communicatiedoel en inzetbare middelen.
Afhankelijk van de aard en omvang van het project gaat het als volgt. Na een of meerdere gesprekken stel ik een plan van aanpak voor met een begroting van de kosten. In een aantal stappen wordt er in samenspraak met de opdrachtgever een proces doorlopen dat leidt tot een eindresultaat dat mooi is en goed functioneert.

Vormgeving

Vrijwel alles om ons heen is ontworpen – wij zijn niet anders gewend. De kwaliteit van vormgeving beïnvloedt hierdoor de kwaliteit van onze leefwereld. In het ontwerpproces wordt altijd nagedacht over de vraag wat de wereld van vandaag ermee opschiet en hoe de maatschappij wordt betrokken in een ontwerp. Vaak wordt de oplossing gevonden in een heldere, eenvoudige en levendige beeldtaal die toegankelijkheid en overzicht biedt.

Multidisciplinair

Grafisch ontwerp is een breed specialisme. De rode draad is het ordenen en presenteren van veelsoortige informatie op een aansprekende en adequate manier. Denk dus bij ‘informatie’ niet per sé aan droge kost. In de meeste gevallen wordt het cognitieve en het emotionele domein onderzocht omdat we niet alleen iets willen vertellen, maar ook de ander willen raken. Mijn werkterrein omvat het ontwerp van magazines, huisstijlen, logo’s, brochures, boeken (omslagen en binnenwerken), websites, jaarverslagen, verpakkingen, informatiepanelen en stands. Ook maak ik illustraties en infographics en lever ik productfotografie. Het gaat van communicatiestrategie en art direction tot en met het opleveren van fysieke en digitale media-uitingen. Deze multimediale, interdisciplinaire inslag bewijst temeer zijn waarde in de samenwerkingsverbanden.
Mijn opdrachtgevers bevinden zich in de profit- en not-for-profit sector. Het zijn maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheden en zelfstandigen. Van grote organisaties tot eenpitters.