Privacy

Privacyverklaring van Henk-Jan Panneman grafisch ontwerp, het ontwerpbureau van Henk-Jan Panneman (op de rest van deze pagina noem ik dat kortweg ‘ik’).

Privacy, jouw privacy, is een groot goed. Online privacy houdt verband met online vrijheid. Daarom sta ik er ook achter dat bedrijven verplicht zijn om een privacyverklaring te hebben in eenvoudig leesbare taal. Met deze privacyverklaring wil ik tegemoetkomen aan de Algemene verordening gegevensbescherming.
Hoe minder persoonsgegevens verwerkt worden, hoe beter voor je privacy. Dat neemt niet weg dat ik je naam en contactgegevens nodig heb om met je te communiceren. Ik verwerk persoonsgegevens om mijn werk goed te kunnen doen. Als je contact met mij opneemt via bijvoorbeeld email, contactformulier of telefoon verwerk ik persoonsgegevens.

Ben je jonger dan 16 jaar?
Als je jonger dan 16 bent, heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om mijn website, producten of diensten te gebruiken.

Welke gegevens verwerk ik?
naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, email, website.

Welke gegevens verwerk ik nog meer?
Andere persoonsgegevens die je met me deelt.

Waarom doe ik dat?
Kort gezegd: om mijn werk te kunnen doen. Om opdrachten voor opdrachtgevers te kunnen uitvoeren moet ik kunnen communiceren met diezelfde opdrachtgevers, met leveranciers, etc. Om toekomstige opdrachten te kunnen uitvoeren voor potentiële opdrachtgevers. Om contact te houden met collega’s. Om een professioneel netwerk te onderhouden, kortom. En als ik cursussen en workshops geef is het handig om de namen van de cursisten te hebben en ze te kunnen bereiken.

Hoe kom ik aan die gegevens?
De persoonsgegevens zijn door de betreffende personen (of namens hen door mijn opdrachtgever) aan mij gegeven.

Verwerking gegevens van derden:
Opdrachtgever geeft mij, indien van toepassing, persoonsgegevens van cursisten of studenten, met als doel communicatie met deze cursisten mogelijk te maken, zoals lessen te mailen, huiswerk op te geven, afmeldingen, ziekmeldingen, lesuitval etc. te kunnen registreren of meedelen.
En als ik bijvoorbeeld visitekaartjes maak, lijsten met persoonsgegevens omzet naar conferentiebadges, of andere producten ontwerp waarin persoonsgegevens zijn opgenomen, verwerk ik persoonsgegevens namens mijn opdrachtgever.

Met wie deel ik je gegevens?
Gegevens die via internet (zoals email, webformulier) worden verstuurd, worden verwerkt door het systeem van mijn provider. Om te telefoneren gaan gegevens door het netwerk van mijn telefoonprovider. Zo werkt technologie.

Wat doe ik niet met je gegevens?
Ik verkoop nooit persoonsgegevens aan derden.
Persoonsgegevens worden niet zonder voorafgaande toestemming met andere partijen gedeeld, tenzij er een wettelijke verplichting is om mee te werken.
Ik verzamel geen gegevens om ze automatisch te verwerken. Ik laat beslissingen niet over aan automatische verwerkingen of processen.
Ik verzamel geen bezoekersgegevens van mijn website. Op mijn website heb ik geen cookies, trackers of andere technologieën ingezet om gedrag te kunnen volgen.

Cookies
Ondanks het bovenstaande; WordPress maakt gebruik van cookies, met name een cookie om te onthouden of ik ingelogd ben.

Beveiliging
De opslagsystemen zijn op meerdere manieren beveiligd, fysiek en softwarematig om diefstal en misbruik tegen te gaan. Mijn website is beveiligd met SSL. Dat kun je zien aan de url die begint met https, en het groene slotje dat ervoor staat (afhankelijk van het soort browser dat je gebruikt).

Inzage
Mocht je willen weten welke gegevens ik over jou heb geregistreerd, laat me dat dan weten, dan stuur ik het je toe. Als je iets wilt laten aanpassen, dan doe ik dat. Als je bezwaar hebt tegen het registreren van deze gegevens, laat me dat dan weten, dan verwijder ik ze.

Alternatieve optie
Als je met me wilt communiceren zonder dat er sprake is van digitale verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je me een handgeschreven brief sturen om een persoonlijke afspraak te maken (vermeld wel je naam en adres, zodat ik kan reageren). Dat zou ik zelfs heel leuk vinden!

(versie 30-05-2019)