Een gelukkig decennium 2020-2029

Visions on the Blue Planet 2020-2029

Het transitiedecennium: van vooruitschuiven naar doen. Er zijn belangrijke veranderingen te verwachten die hopelijk ten goede komen aan de planeet en ons allemaal. Zonder glazen bol is het lastig voorspellen… de beste wensen dus voor het komende decennium 2020-2029!

Deel op