Algemene voorwaarden

Op alle offertes en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de BNO (2013) van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40539096.”

Link:

algemene-voorwaarden-bno